Industry News

„Malý papírový kelímek“ vzbuzuje u dětí povědomí o „velké ochraně životního prostředí“

2020-07-15

„Malý papírový kelímek“ vzbuzuje u dětí povědomí o „velké ochraně životního prostředí“


Za účelem kultivace praktických schopností dospívajících, ukázat jejich fantazii, kreativitu, vést děti k zavedení environmentálního povědomí, 27. prosince, holinggol město mostei street haolin komunita s holinggol city dvě základní školy „papírový pohár velká změna“ kreativní ruční práce.


V rámci aktivity komunita uspořádala děti, aby shromáždily jednorázové papírové kelímky používané doma. Poté komunitní pracovníci vedli děti k vytvoření vyřazených jednorázových papírových kelímků řezáním, lepením, malováním a dalšími dovednostmi. V našem společném úsilí je odpadový papírový kelímek do malé kočky, včely, králíka, žluté kachny a dalších jemných drobných předmětů.


Tato aktivita nejen procvičuje praktické dovednosti studentů, stimuluje inovační vědomí studentů, ale také kultivuje environmentální povědomí studentů, povzbuzuje děti k předávání environmentálního povědomí lidem kolem nich a obhajuje každého, aby společně stavěli zelený dům. .